תמצית השיעור

נלמד מהו טרינום ריבועי ונפתור תרגילים עם שימוש בפירוקו.