תמצית השיעור

נבנה דיאגרמת עץ ונסביר את פתרון השאלה בצורה גרפית.