תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא תכונות ומשפטים הקשורים למשולש שווה שוקיים.