תמצית השיעור

נמשיך לפתור תרגילים בנושא צמצום שברים אלגבריים