תמצית השיעור

פתרון משוואות ריבועיות עם משתנה במכנה