תמצית השיעור

נמצא את ההסתברות של המחוג שעוצר על גזרה אדומה