תמצית השיעור

נשתמש במשפט: סכום זוויות במשולש שווה ל-180 מעלות.