תמצית השיעור

מציאת הישר שחותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות