תמצית השיעור

הישר עובר דרך 2 נקודות חיתוך עם הפרבולה ומקיים את משוואת הפונקציה.