תמצית השיעור

נמצא את נקודות חיתוך הפרבולה עם הצירים.