תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור שאלות על שטח מלבן, וזוויות מעויין.