תמצית השיעור

תרגילים שבהם התלמידים מתבקשים לפתור אותם עם שימוש בנוסחת הכפל המקוצר