תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא נוסחת הכפל המקוצר עם שימוש בחוק הפילוג המורחב