תמצית השיעור

נוכיח בעזרת שרטוטים את נוסחת הכפל המקוצר - הפרש הריבועים