תמצית השיעור

נשתמש במשפט פיתגורס כדי למצוא את אחד הניצבים ואת שטח המשולש.