תמצית השיעור

נוכיח בעזרת שרטוטים את סכום האיבר בריבוע