תמצית השיעור

נתון שטחו של ריבוע וצלע הריבוע עם נעלם