תמצית השיעור

משולש ש''ש הנוצר ע''י חוצה זווית בטרפז.