תמצית השיעור

נפתור בעיות בנושא ריבוע ומקבילית ונשתמש במשפטים שקשורים למרובעים הללו.