תמצית השיעור

נמשיך לפתור תרגילים בנושא פירוק לגורמים