תמצית השיעור

נחשב את שיעורי הנקודות שהן קודקודי המלבן שנמצאים על הפרבולה.