תמצית השיעור

נפתור את המשוואה ע''י הוצאת גורם משותף ומציאת תחום הצבה.