תמצית השיעור

תרגילים בנושא: צימצום חזקות לפי הכללים שנלמדו