תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא העלאה בחזקה של מנה של חזקות עם מעריכים שווים.