תמצית השיעור

תרגילים בנושא: פעולת העלאה בחזקה של מנה עם מעריכים שווים