תמצית השיעור

נמצא את הזווית הנוצרת ע''י 2 חוצי זוויות סמוכות בטרפז