תמצית השיעור

נלמד לפתור בעיות עם חוצי זוויות במשולש שווה שוקיים.