תמצית השיעור

נחשב את הזווית הנוצרת ע''י חוצה זווית בטרפז