תמצית השיעור

חישוב זווית הנוצרת ע''י חוצה זווית בטרפז.