תמצית השיעור

נבחן את תחום השליליות של הפונקציה הנתונה