תמצית השיעור

נחקור את שיפוע הפונקציה ואת שיעורי נקודת הקודקוד