תמצית השיעור

קטע אמצעים במשולש הוא קטע היוצא מאמצע צלע ומקביל לבסיס