תמצית השיעור

נפתור בעיה עם תיכון ליתר במשולש ישר זווית