תמצית השיעור

תרגילים בנושא: משפט פיתגורס במשולשים ישרי זווית