תמצית השיעור

נמשיך עם נושא המעויין ונלמד לפתור שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים.