תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא הריבוע, נסביר את תכונותיו ואת המאפיינים שלו.