תמצית השיעור

נפתור שאלה בנושא: מלבן חסום במשולש ישר זווית.