תמצית השיעור

נפתור שאלות בנושא משולשים חופפים כאשר נשתמש בכל התכונות שלהם.