תמצית השיעור

נחשב את גודל הזוויות הפנימיות במעגל.