תמצית השיעור

נראה שהמרובע שלו 2 זוגות צלעות סמוכות שוות הוא דלתון