תמצית השיעור

נראה דמיון משולשים לפי קיום 3 זוויות שוות בשני המשולשים