תמצית השיעור

נפתור את השאלה בעזרת קטע אמצעים במשולש.