תמצית השיעור

נלמד כיצד לצמצם חזקות לפי הכללים שנלמדו