תמצית השיעור

נפתור תרגיל של הפיכת מעלות פרנהייט למעלות צלזיוס וההיפך.