תמצית השיעור

נלמד כיצד משנים את נושא הנוסחה ונפתור שאלה בנושא