תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור תרגילים עם ביטויים אלגבריים.