תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בנושא : הסתברות.