תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות כלליות ממבחני מפמ''ר