תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות ממבחני המפמ''ר.