תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.